למורים - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
 SIGN UP

למורים

תורה לייב - מהפך בעולם של הוראת הלכה!

למה מורים צריכים את תורה לייב?הפחתה משמעותית בזמן של הכנה לשיעורים


חומר מרתק עבור התלמידים


כיסוי מקיף של נושאים


מגוון רחב מאוד של חומרי הוראה


אין צורך לבדוק עבודות או מבחנים