הצלחה בטורונטו 2

Sefardi Chief Rabbi

נסיעת ההמשך שלי לטורונטו הייתה מוצלחת מאוד ברוך ה'. הכשרתי את רבי אורי קאופמן ומורה נוסף מ"עץ חיים", ומספר מורים מבית הספר הספרדי "אור האמת". פגשתי את מר דני חי שמעניק חסות באדיבותו להעלאת החומרים שלנו לאינטרנט. ד"ר אלן סיידנפלד, שהוא מעניק החסות לפרזנטציה השנייה בנושא שבת, רבי יהודה זולטי מ"פרטנרים בתורה" (ארגון יישוג), המצוידים עתה במלוא הספרייה של תורה לייב. הרב הראשי הספרדי והגברת דבורה דרבין, המעוניינים בחומרים עבור בית יעקב. בכך מסתכם מספר הארגונים המשתמשים בחומרים שלנו בכ-230. עיינו ברשימה באתר החדש שלנו . עיינו ברשימה באתר החדש שלנו כאן .

Comments


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>