8,000 תלמידים חדשים בשבוע אחד!

?במקום לכתוב על אודות אבני הדרך המדהימות של חודש זה, תוכלו פשוט לצפות בהן בעצמכם בעדכון הראשון שאנו מעבירים באמצעות סרטון וידאו. מה דעתכם

Comments


Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>