אמונה ותפילה - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
Torah Live App
 SIGN UP
Torah Live App
Torah Live App
Courses > אמונה ותפילה
  • קורס
  • תכנים לתלמיד
  • מאמרים קשורים
  • תכנים למורה
  • הערות/שו"ת
Course Description

אמונה ותפילה

אם הסידור שלך היה יכול לדבר, מה הוא היה אומר?

ג'וש הוא ילד בר מצווה טיפוסי עד...שהסידור שלו מתחיל לדבר!

צפו בסדרה "אמונה ותפילה" ע"ש עזרא ולורן קאסט וכנסו לעומק של הרעיונות הבסיסיים אשר מהווים את הבסיס לאמונה שלנו בה' ומתוך זה נבוא להבין את העולם של תפילה.

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS