נטילת ידיים - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
Torah Live App
 SIGN UP
Torah Live App
Torah Live App
Courses > נטילת ידיים
  • קורס
  • תכנים לתלמיד
  • מאמרים קשורים
  • תכנים למורה
  • הערות/שו"ת
Course Description

נטילת ידיים

בסדרה המרתקת הזאת, תורה לייב תיתן מבט חדש על ההלכות של נטילת ידיים לפני סעודה. וזה כולל מה עושים בנסיעה, כשיש שלג, הלכות חציצה ועוד

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS