ניהול אדם - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
Torah Live App
 SIGN UP
Torah Live App
Torah Live App
Courses > ניהול אדם
  • קורס
  • תכנים לתלמיד
  • מאמרים קשורים
  • תכנים למורה
  • הערות/שו"ת
Course Description

ניהול אדם

מר חיים שרייבר היה אמן היחס הנכון לעובדיו. איש זה, שהעסיק יותר מ-10,000 עובדים, ניפץ את כל האלילים בתחום יחסי עובד מעביד. הוא ביטל את כל שעוני הנוכחות במפעלים שלו, והכריז על כך שעובדים צריכים לקבל שכר נוסף בחגים, מאחר ואלו בדיוק התקופות בהן הם זקוקים למזומנים רבים יותר. הוא ביטל הנפקה של מניות כאשר הממשלה סירבה לאפשר לו לחלק ממניות אלה לכל העובדים שלו, בטענה שחלוקת מניות כזו מהווה עליה אסורה בשכר בתקופה שבה הממשלה כפתה על כל המשק הקפאת שכר. ה-BBC הקדיש חצי שעה לסרט דוקומנטרי שתיעד את הגישה הייחודית שלו ליחסי עובד מעביד.

הפרזנטציה "ניהול אדם – הקשר האולטימטיבי" היא הוקרה למורשת החיים של מר שרייבר וחושפת את נקודת מבטה של היהדות כלפי נושאים מרתקים כמו תשלום לעובדים בזמן, שביתות, קביעת משכורותיהם של מנהלים בכירים ונושאים אחרים הקשורים ליחסי עובד מעביד.

Sponsored by his wife Sara Schreiber and children Ruthie and Graham Morris, Judy Schreiber, David and Ruthie Schreiber

The full presentation is available for teachers only.

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS