ציצית - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
Torah Live App
 SIGN UP
Torah Live App
Torah Live App
Courses > ציצית
  • קורס
  • תכנים לתלמיד
  • מאמרים קשורים
  • תכנים למורה
  • הערות/שו"ת
Course Description

ציצית

בסדרה המרתקת הזאת, תורה לייב תחפש אחר התכלת האבוד, בודק כיצד עושים ציציות, מראה איך לקשור את הציציות ומלמדת את ההלכות והמשמעויות היותר עמוקות של המצווה העתיקה הזאת. בסדרה זאת ישנה שילוב מיוחד של הדרכה מעשית עם השראה לקיום של מצוות ציצית.

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS