ברכות - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
 SIGN UP
Courses > ברכות
  • קורס
  • תכנים לתלמיד
  • מאמרים קשורים
  • תכנים למורה
  • הערות/שו"ת
Course Description

ברכות

האם עליכם לברך מחדש כאשר יצאתם באמצע הסעודה? האם קפה מחייב ברכה אחרונה?

פרזנטציה ברורה, משעשעת ואינפורמטיבית זו תעצים את כוחכם בכך שתעניק לכם את הכלים הדרושיםכדי להפיק הנאה ואושר מירביים.

The Hebrew edition of this video is sponsored by Emannuel and Lucile Timsit in honor of their children Yonathan, Liel Noia and Auria

The teacher version of this presentation contains eight classes worth of exciting multimedia material, of which the videos on this page are a small part.

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS