קנאה - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
Torah Live App
 SIGN UP
Torah Live App
Torah Live App
Courses > קנאה
  • קורס
  • תכנים לתלמיד
  • מאמרים קשורים
  • תכנים למורה
  • הערות/שו"ת
Course Description

קנאה

קנאה היא דחף אנושי שלא ניתן לחמוק ממנו, והוא משפיע על אנשים בכל הגילאים, ועם זאת, למרות שהיא כל כך אוניברסאלית, זו המידה הנסתרת ביותר. מעטים יסכימו להודות שיש בליבם קנאה.

הפרזנטציה "קנאה: הדחף האולטימטיבי" חושפת את הקנאה בצורה הגלויה והברורה ביותר: מצב נפשי הרסני לחלוטין, סותר יצירתיות וחולה. הסרטון מסביר את השורשים היסודיים של הקנאה, וכיצד לעקור את המידה ההרסנית הזאת מתוך עצמנו.

הגרסה של המורים כוללת הערות מדריכות לגבי ההרצאה, רשימות מחקריות, דפי סיכום וחומרי מולטימדיה יוצאים מן הכלל, על מנת שתוכלו לערוך שיעור בלתי נשכח.

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS