מנהיגות - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
Torah Live App
 SIGN UP
Torah Live App
Torah Live App
Courses > מנהיגות
  • קורס
  • תכנים לתלמיד
  • מאמרים קשורים
  • תכנים למורה
  • הערות/שו"ת
Course Description

מנהיגות

המבטח להישרדות של העם היהודי במהל הדורות למרות הגלויות הרבות תמיד הייתה ההרגשה של האחריות החברתית שלנו.

מנהיגות" האחריות האולטמטיבית מספק מבט מרתק על התכונות של מנהיג וחוקר מה נדרש כדי לפתח את התכונות הנכונות למנהיגות.

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS