מזוזה - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
 SIGN UP
Courses > מזוזה
  • קורס
  • תכנים לתלמיד
  • מאמרים קשורים
  • תכנים למורה
  • הערות/שו"ת
Course Description

מזוזה

בכל פעם שאתם עוברים בדלת, יש לכם הזדמנות מדהימה להתקשר אל הקב"ה. כיצד?

בפרזנטציה מרהיבה זו, פותח הרב דן רות עיננו ליופי ולעומק הגנוזים במצווה מעוררת ההשראה של מזוזה. כל שאתם צריכים לדעת על המזוזה כדי להפוך את המעבר על פניה לחוויה שיכולה לשנות את חייכם.

Sponsored by Michael and Karine Bloch in honor of their children Eitan Arie, Yoel Reuven and Tali Myriam

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS