סוכות: המחסה האולטימטיבי - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
Courses > סוכות: המחסה האולטימטיבי
  • Course
  • Student Materials
  • Related Articles
  • Teacher Materials
  • Comments / Q&A
Course Description

סוכות: המחסה האולטימטיבי

Tקנייתם של ארבעה מינים כשרים יכולה לבלבל מאד. אם אינך מכיר באופן מוחלט את כל ההלכות או אם אתה מתקשה ליישם את ההלכות שלמדת באופן מעשי - סרט מדהים זה נועד עבורך. תוך שימוש בטכנולוגיית המולטימדיה העדכנית ביותר, תעניק לך פרזנטציה זו הדרכה ברורה ביחס לכל הדברים שצריך לדעת בנושא זה, שלב אחר שלב.

מובטח לכם כי הפרזנטציה "סוכות: המחסה האולטימטיבי" תהפוך את חג הסוכות שלכם לחוויה חדשה לחלוטין

בחסות מר וגב' גו'ש פורטמן לזכר ר' ישראל בן ר' אהרון צ'צ'יק

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS