תפילין - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
 SIGN UP
Courses > תפילין
  • קורס
  • תכנים לתלמיד
  • מאמרים קשורים
  • תכנים למורה
  • הערות/שו"ת
Course Description

תפילין

המילה תפילין נגזרת מן המילה תפל, שמשמעותה קישור חזק. התפילין קושרים אותנו אל הקב"ה ומציעים לנו הזדמנות להגיע לקרבה לקב"ה שאפילו המדיטציה העמוקה ביותר אינה יכולה להעניק לנו. למעשה, היו צדיקים שחשו שדברי הקלף בתוך התפילין ממש בוערים לתוך ליבם ונשמתם.

אם כן, כיצד נוכל להפוך את חבישת התפילין לחוויה מרוממת? תוכלו לגלות זאת בפרזנטציה "תפילין: הקשר האולטימטיבי"

פרזנטציה זו מכילה סרטים מרהיבים וגרפיקה תלת מימדית מתקדמת. מצגת מולטימדיה זו מציעה תערובת ייחודית של הדרכה מעשית והשראה

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS