תפילת הדרך - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
Torah Live App
 SIGN UP
Torah Live App
Torah Live App
Courses > תפילת הדרך
  • קורס
  • תכנים לתלמיד
  • מאמרים קשורים
  • תכנים למורה
  • הערות/שו"ת
Course Description

תפילת הדרך

בסרט הזה אתם תלמדו את הלכות תפילת הדרך, את התפילה המיוחדת הנאמרת כאשר יוצאים לדרך.

אתם תלמדו: אילו נסיעות מחייבות תפילת הדרך, מתי יש לומר את תפילת הדרך, האם ניתן לומר את תפילת הדרך עבור אחרים, והרבה מאוד מההלכות המרתקות האחרות הקשורות למנהג עתיק זה.

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS