כלים - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
 SIGN UP
Courses > כלים
  • קורס
  • תכנים לתלמיד
  • מאמרים קשורים
  • תכנים למורה
  • הערות/שו"ת
Course Description

כלים

לוו אותנו על גב גמל עת שאנו עוברים דרך המדבר במעלה מצדה ולים המלח כדי ללמוד את הלכות טבילת כלים חדשים.

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS