כלים: ההרפתקה האולטימטיבית - Torah Live
Courses > כלים: ההרפתקה האולטימטיבית
  • Course
  • Student Materials
  • Related Articles
  • Teacher Materials
  • Teacher's Lounge
  • Comments / Q&A
Course Description

כלים: ההרפתקה האולטימטיבית

לוו אותנו על גב גמל עת שאנו עוברים דרך המדבר במעלה מצדה ולים המלח כדי ללמוד את הלכות טבילת כלים חדשים.

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
No results
Teacher's Lounge

Teacher's Lounge

Teacher's Membership Required
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS