כלים: ההרפתקה האולטימטיבית - Torah Live - Torah Videos for Jewish Kids, Adults, and Teachers
Courses > כלים: ההרפתקה האולטימטיבית
  • Course
  • Student Materials
  • Related Articles
  • Teacher Materials
  • Comments / Q&A
Course Description

כלים: ההרפתקה האולטימטיבית

לוו אותנו על גב גמל עת שאנו עוברים דרך המדבר במעלה מצדה ולים המלח כדי ללמוד את הלכות טבילת כלים חדשים.

Student Materials
Related Articles
Teacher Materials
Comments Q&A

Public Comments & Discussion

LMS Admin

LMS Admin Screen

Sync this Course with LMS